Header Ads


«Θα συνιστά έγκλημα αν...» - Έγκριτος νομικός αποκαλύπτει τι θα συμβεί στο Ατρόμητος-ΑΕΚ

«Θα συνιστά έγκλημα αν...» - Έγκριτος νομικός αποκαλύπτει τι θα συμβεί στο Ατρόμητος-ΑΕΚ


Ξεκάθαρος ο κανονισμός - Τι θα συμβεί από εδώ και πέρα - Άρθρο παρέμβαση έγκριτου νομικού για όσα έγιναν στο Περιστέρι

Ήταν 21 Απριλίου 2013, στο Περιστέρι, όπου η ΑΕΚ σφράγιζε και επίσημα τον υποβιβασμό της, έπειτα και από την ήττα με 1-0 από την ομάδα του Ατρομήτου. Σε μια σεζόν που όλοι θέλουμε να ξεχάσουμε - και ευτυχώς αυτές οι εποχές πέρασαν ανεπιστρεπτί - οι εικόνες από εκείνον τον αγώνα με τους παίκτες, το τεχνικό επιτελείο και τους οπαδούς του Ατρομήτου να πανηγυρίζουν λες και είχαν πάρει το πρωτάθλημα, έχουν γραφτεί στις μνήμες όλων ανεξίτηλα.
Σήμερα, η μοίρα έμελε να παίξει ένα διαφορετικό παιχνίδι, καθώς από υπαιτιότητα του Ατρομήτου, ως γηπεδούχου ομάδας, δίνει – πιθανώς – ένα εύκολο διπλό άνευ αγώνα για την ΑΕΚ, που ίσως αποδειχτεί κομβικό για το φετινό πρωτάθλημα.

Πριν την έναρξη του αγώνα, διεπιστώθη από τους ανθρώπους της ΑΕΚ η υψομετρική διαφορά των δύο εστιών κατά 5-7 εκατοστά, διαφορά η οποία ήταν εμφανής και δεν σώθηκε ούτε με το σκάψιμο (!) των εστιών από πλευράς γηπεδούχου και στις κωμικοτραγικές εικόνες που όλοι είδαμε εν έτει 2023, μέσα στο οριζόμενο εκ του Νόμου 30λεπτο που όφειλε η γηπεδούχος ομάδα να αποκαταστήσει το πρόβλημα.

Κατά το άρθρο 9 του ΚΑΠ, στις παρ. 1 και 2, ορίζεται ότι: «1. α) Ο αγωνιστικός   χώρος πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές που καθορίζονται στους Κανόνες του Παιχνιδιού”  και ότι “ Αγωνιστικός χώρος που δεν πληροί τις προδιαγραφές της παρ. 1, μπορεί να χαρακτηριστεί αντικανονικός μόνον πριν την έναρξη του αγώνα”. Κατά την παρ. 3, δε, του ιδίου άρθρου, Για τη δυνατότητα της διεξαγωγής ή όχι ενός αγώνα, λόγω αντικανονικότητας του γηπέδου, μόνος αρμόδιος να αποφασίσει είναι ο διαιτητής, ο οποίος στο Φύλλο Αγώνα (Φ.Α.) έχει υποχρέωση να αναγράφει κάθε σχετική παρατήρησή του.

Η φιλοξενούμενη ομάδα έχει το δικαίωμα να διατυπώνει αντιρρήσεις ή σχετική ένσταση κατ’ άρθρο 23 παρ. 1α του ΚΑΠ, με κατάθεση εγγράφου στον διαιτητή, υπογεγραμμένο από τον αρχηγό-ποδοσφαιριστή της ομάδας, το οποίο επισυνάπτεται στο Φ.Α. πριν από την έναρξη του αγώνα. Επίσης η γηπεδούχος έχει δικαίωμα να διατυπώνει αντιρρήσεις, αν ο διαιτητής θεωρήσει το γήπεδο αντικανονικό, με κατάθεση εγγράφου στον διαιτητή, υπογεγραμμένο από τον αρχηγό - ποδοσφαιριστή της ομάδας, το οποίο επισυνάπτεται στο Φ.Α. Ο διαιτητής κατά το κλείσιμο του Φ.Α. οφείλει να απαντήσει επί των θεμάτων του εγγράφου ή της ένστασης. Στην περίπτωση υποβολής ενστάσεως η αρμόδια Πειθαρχική Επιτροπή αποφασίζει για την τύχη αυτής και του αγώνα κατ’ άρθρα 23 και 24 του ΚΑΠ.”.

Στις παραγράφους 4 και 5, τέλος, του άρθρου 9, ορίζεται ότι “Μετά την άφιξή του στο γήπεδο και τουλάχιστον μισή ώρα πριν την έναρξη του αγώνα, ο διαιτητής, επιθεωρεί τον αγωνιστικό χώρο. Σε περίπτωση που διαπιστώσει ελλείψεις που καθιστούν το γήπεδο αντικανονικό, καλεί αμέσως τον αρχηγό της γηπεδούχου ομάδας και ζητά τη λήψη κάθε ενδεικνυόμενου μέτρου για την αποκατάσταση της κανονικότητας του γηπέδου, εφ’ όσον κατά την κρίση του διαιτητή, το μέτρο δεν θα έχει επακόλουθο την καθυστέρηση έναρξης του αγώνα. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ο διαιτητής δύναται να καθυστερεί κατά την κρίση του την έναρξη του αγώνα το πολύ έως τριάντα (30) λεπτά εφόσον πιθανολογεί ότι εντός του εν λόγω χρονικού διαστήματος μπορεί να αποκατασταθεί το πρόβλημα. Η γηπεδούχος ομάδα είναι υποχρεωμένη να συμμορφώνεται και να εκτελεί κάθε σχετική υπόδειξη του διαιτητή.

Η ματαίωση της διεξαγωγής ενός αγώνα, λόγω αντικανονικότητας του γηπέδου, συνεπάγεται σε βάρος της υπεύθυνης ομάδας που είναι γηπεδούχος, εκτός από τις άλλες συνέπειες (δηλ. του άρθρου 21 παρ. 3 Iδ του ΚΑΠ) και την υποχρέωση καταβολής των εξόδων του αγώνα (έξοδα μετακίνησης της αντίπαλης ομάδας, διαιτησίας, παρατηρητή αγώνα κ.λπ.) όπως αυτά προσδιορίζονται από τη διοργανώτρια”.

Το άρθρο 10, αναφορικά με τις εστίες των τερμάτων, ορίζει συγκεκριμένα «Ένα τέρμα πρέπει να είναι τοποθετημένο στο κέντρο κάθε γραμμής τέρματος. Το κάθε τέρμα αποτελείται από δυο κάθετα δοκάρια σε ίση απόσταση από τα κοντάρια με σημαία των κόρνερ και συνδέονται στο επάνω τμήμα τους από ένα οριζόντιο δοκάρι. Τα κάθετα και το οριζόντιο δοκάρι πρέπει να είναι κατασκευασμένα από εγκεκριμένο υλικό και να μην είναι επικίνδυνα. Τα κάθετα και το οριζόντιο δοκάρι και των δύο τερμάτων θα πρέπει να είναι ιδίου σχήματος, δηλ. τετράγωνο, ορθογώνιο, κυκλικό, ελλειπτικό ή ένας συνδυασμός αυτών των επιλογών.

Συνιστάται κάθε τέρμα, που χρησιμοποιείται σε μια επίσημη διοργάνωση υπό την αιγίδα της FIFA ή των Συνομοσπονδιών, να πληροί τις προδιαγραφές του Προγράμματος Ποιότητας της FIFA για τα Τέρματα Ποδοσφαίρου. Η απόσταση μεταξύ των κάθετων δοκαριών είναι 7,32 μέτρα (8 γιάρδες) και η απόσταση από το χαμηλότερο άκρο του οριζόντιου δοκαριού με το έδαφος είναι 2,44 μέτρα (8 πόδια). Η θέση των κάθετων δοκαριών, σε σχέση με την γραμμή του τέρματος, πρέπει να είναι σύμφωνη με τα γραφικά της επόμενης σελίδας Το οριζόντιο και τα κάθετα δοκάρια πρέπει να έχουν χρώμα λευκό και το ίδιο πλάτος και πάχος, όχι πάντως μεγαλύτερο από 12 εκατοστά.”

Οι κανόνες είναι αρκετά σαφείς και δεν υπάρχει ουδεμία αμφισβήτηση περί  του αντικανονικού αγωνιστικού χώρου του γηπέδου του Περιστερίου, από τη στιγμή που και ο ίδιος ο Ατρόμητος παραδέχεται το πρόβλημα των εστιών, ισχυριζόμενος πως στα 6 από τα 7 σημεία, έπειτα από το σκάψιμο(!) ήταν εντάξει η υψομετρική διαφορά, αλλά στο ένα σημείο παρέμεινε.

Τέλος, αναφορικά με τις ποινές σε περίπτωση μη διεξαγωγής αγώνα από υπαιτιότητα της γηπεδούχου ομάδος (όπου περιλαμβάνεται και ο αντικανονικός αγωνιστικός χώρος), όπως αυτές προβλέπονται στο άρθρο 21 παρ. 3 Ιδ, ΙΙα, « Αγώνας που δεν τελέστηκε ή που δεν έληξε με υπαιτιότητα της μιας εκ των δύοομάδων προσμετράται για την έκτιση ποινών μόνον της ανυπαίτιας ομάδας (ποδοσφαιριστών, αξιωματούχων και της ίδιας) και τιμωρείται όπως προβλέπεται κατωτέρω.:

1. Οι λόγοι για τους οποίους μια ομάδα θεωρείται υπαίτια για την ματαίωση αγώνα ενδεικτικά είναι:…... δ) Μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων που επιτάσσουν για την ομάδα που είναι γηπεδούχος οι διατάξεις του άρθρου 9, εξαιρούνται οι περιπτώσεις που οι ομάδες είναι τυπικά γηπεδούχες (π.χ.Τελικός Κυπέλλου, μονός αγώνας μπαράζ σε ουδέτερη έδρα).

II. Η υπαίτια ομάδα τιμωρείται σωρευτικά με τις κατωτέρω ποινές:

α) Με απώλεια του αγώνα με τέρματα 0-3, εκτός αν το αποτέλεσμα ευνοεί την ανυπαίτια ομάδα, στην περίπτωση της διακοπής αγώνα ή αποχώρησης ομάδας, οπότε υπολογίζεται το αποτέλεσμα που πραγματικά σημειώθηκε..”

Η ΑΕΚ, συνεπώς, εύλογα και νόμιμα έκανε μέσω του αρχηγού της την ένσταση για τον αντικανονικό αγωνιστικό χώρο. Ο διαιτητής ήταν αυτός που έλαβε την τελική απόφαση, αφού ο ίδιος μέτρησε τις υψομετρικές αποστάσεις των εστιών. Δεδομένης και της άπρακτης προθεσμίας των 30 λεπτών – διάστημα στο οποίο η γηπεδούχος ομάδα έσκαψε τον αγωνιστικό χώρο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται- θα συνιστά έγκλημα οποιαδήποτε άλλη ποινή εκτός της προβλεπόμενης.

Ευάγγελος Μιλιλής

Δικηγόρος Αθηνών


Ακολουθήστε το AEK Fans Blog στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Εικόνες θέματος από hdoddema. Από το Blogger.